ΣυχνΕς ΕρωτΗσεις

Πόσα είδη σφραγίδας υπάρχουν;

Υπάρχουν γενικά 3 κατηγορίες σφραγίδων: 1) Οι μεταλλικές σφραγίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη για πολλά σφραγίσματα με μεγάλη συχνότητα (π.χ. στις τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες, αποθήκες κλπ. 2) Οι πλαστικές σφραγίδες οι οποίες είναι και οι πιo διαδεδομένες. Αφορούν κυρίως σε χρήσεις γραφείου, λογιστηρίου και φυσικά χρησιμοποιούνται από ελευθέρους επαγγελματίες, επιχειρήσεις κλπ. 3) Σφραγίδες τσέπης. Αυτές οι σφραγίδες είναι ιδανικές διότι είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πολύ μικρότερο όγκο σε σχέση με μια κανονική σφραγίδα αλλά παράλληλα να σφραγίζουν το ίδιο ευδιάκριτα με μια σφραγίδα κανονικού μεγέθους. Λειτουργεί συμπληρωματικά με μια κανονική σφραγίδα. (για παράδειγμα χρησιμοποιούμε μια κανονική σφραγίδα για να σφραγίσουμε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά μια σφραγίδα τσέπης εάν επιθυμούμε να έχουμε πάντα στην τσέπη μας μια σφραγίδα για να σφραγίσουμε μια επιταγή στην τράπεζα.) Μία άλλη έξυπνη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη σφραγίδα τσέπης είναι το στυλό-σφραγίδα.

 
Πόσα μεγέθη σφραγίδας υπάρχουν

Υπάρχουν πολλά μεγέθη σφραγίδας για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Τα μεγέθη ποικίλλουν και ορίζονται ανάλογα με το ύψος-πλάτος (εμβαδό) της κάθε σφραγίδας. Όμως δεν τηρείται πάντοτε αναλογικότητα ύψους-πλάτους και αυτό διότι σε κάποιες περιπτώσεις θέλουμε να έχουμε μεγάλο πλάτος και μικρό ύψος και αντίστροφα.

 
Πώς να επιλέξω το σωστό μέγεθος σφραγίδας;

Αυτό ορίζεται βάσει του ποια στοιχεία/τι επιθυμούμε να αναγράφεται στη σφραγίδα μας. Συνίσταται να γράφουμε πρώτα τι επιθυμούμε να αναγράφεται στη σφραγίδα μας και μετά να επιλέγουμε το μέγεθος της σφραγίδας βάσει του κειμένου που γράψαμε. Πρακτικά δηλαδή, πόσες «σειρές» είναι το κείμενό μας. Φυσικά, δεν υπάρχει απόλυτα σωστό και λάθος μέγεθος σε αυτή την περίπτωση αλλά αρκεί το να μας καλύπτει αισθητικά και πρακτικά. Δηλαδή, το κείμενο να είναι σχετικά ομοιόμορφο και να μην είναι πολύ μεγάλο για το μέγεθος που διαλέξαμε έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο. Πάντα βέβαια έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγεθος σφραγίδας εάν δε μας καλύπτει το υπάρχον ή/και να επιλέξουμε μικρότερη γραμματοσειρά. Έτσι π.χ. για μία σφραγίδα που γράψαμε 3 σειρές κείμενο επιλέγουμε στο site τη σφραγίδα στην οποία εμφανίζονται 3 σειρές ενώ π.χ. για μια σφραγίδα 5 σειρών κείμενο που γράψαμε επιλέγουμε από το site των 5 σειρών.

 
Πώς να επιλέξω τι πρέπει να γράψω στη σφραγίδα μου;

Αυτό εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται η σφραγίδα σας. Π.χ. συνήθως ένας επαγγελματίας ή μια εταιρεία πάντα αναγράφει: 1. Την επωνυμία 2. Τη δραστηριότητα/επάγγελμα 3.τη διεύθυνση 4. Τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ  5. Τηλ. ή/και fax 6.e-mail/website εάν υπάρχει.  Σε ένα άλλο παράδειγμα ένας πωλητής μιας εταιρείας μπορεί να αναγράφει 1. Το όνομά του/της 2. Την ειδικότητά του 3. Το τηλέφωνό του. Τα ανωτέρω παραδείγματα ορίζουν και τα αντίστοιχα μεγέθη, βάσει των σειρών κειμένου που γράψαμε, τα οποία πρέπει να επιλέξουμε.

 
Μπορώ να έχω το λογότυπό μου, σχέδια, ακόμη και φωτογραφία στη σφραγίδα μου εάν επιθυμώ;

Ναι. 
 
Πώς «γεμίζω» μελάνη τη σφραγίδα μου;

Ο σωστός τρόπος είναι να αντικαθιστώ το ανταλλακτικό ταμπόν/cartridge μελάνης στη σφραγίδα μου. Είναι πολύ εύκολο: απλώς το εξάγω τραβώντας το από το πίσω μέρος της σφραγίδας μου.

 
Τι προέλευσης είναι η σφραγίδα μου;

O όμιλος εταιρειών trodat έχει έδρα την Αυστρία και είναι ο εφευρέτης της αυτόματης σφραγίδας (με ενσωματωμένο ταμπόν). Ξεκίνησε το 1912 από τη Βιέννη και αυτή τη στιγμή εξάγει σε περισσότερες από 170 χώρες! Έχει κάθε είδους πιστοποιήσεις, βραβεία καινοτομίας, καλύτερου εργοδότη κλπ.